Sportovně technická komise

funkce jméno, příjmení telefon e-mail
předseda STK          Rostislav ŠPÍREK

   702 938 383
   603 856 548    

   spirekr@seznam.cz     

člen (zápisy o utkání,
statistiky, rozhodčí a PF)

Daniel KUBELKA 730 957 715  kubelka.daniel@gmail.com 

člen
(HOSYS, organizace utkání)

Blanka SOKOLOVÁ 777 315 271  sokolovablanka@seznam.cz 

člen
(soutěže 2., 3. a 4. třídy)

Marcel BYSTŘICKÝ 603 260 986  m.bystra@seznam.cz 

člen 
(soutěž KSM)

Jan VARVAŘOVSKÝ  732 798 189    varvarovskyjan@seznam.cz