Marketingově - ekonomická komise

funkce jméno, příjmení telefon e-mail
předseda MEK          MUDr. Ilja HORNÍK               604 592 342        ilja.hornik@kkn.cz