Marketingově - ekonomická komise

funkce jméno, příjmení telefon e-mail
předseda MEK          David SPEIERL               603 211 112        david.speierl@email.cz