Karlovarský hokej KVV ČSLH 2020/2024

funkce jméno, příjmení telefon e-mail
předseda VV Bronislav PÍŠA 602 665 158 pisa@hokejkv.cz
místopředseda - předseda DK    Ladislav VEVERKA 602 183 389 lveverka18@seznam.cz
člen - předseda TMK Mgr. Radek ŠKARDA      777 065 708     radek.skarda@cmail.cz 
člen - předseda KM Mgr. Jiří RYŽUK 603 830 131 pha@volny.cz
člen - předseda KR Ing. Michal KOSTOUREK 777 094 567 kostamichal@seznam.cz
člen - předseda STK Bc. Rostislav ŠPÍREK 702 938 383 spirekr@seznam.cz
člen - předseda MEK David SPEIERL 603 211 112 david.speierl@email.cz